dr Łukasz Markiewicz

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny sportowej. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, jest pracownikiem Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.
Zajmuje się przeprowadzaniem badań i orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 23 roku życia.