Artroskopia kolana

Artroskopia kolana jest małoinwazyjną metodą diagnostyczno-terapeutyczną wnętrza stawów. Dzięki niej lekarz może dokładnie przyjrzeć się chorym stawom od środka, i jednocześnie wykonać zabieg mający na celu złagodzenie objawów. Stawy mogą być leczone ze wszystkich stron jednocześnie. Zaletą artroskopii jest krótszy pobyt chorego w szpitalu oraz mniejszy odesetek powikłań po zabiegu.

Dodatkowo dzięki artroskopii istnieje możliwość dokładnego przyjrzenia się nawet najbardziej ciasnym miejscom w stawie, których leczenie metodą tradycyjną (otwarte cięcie) jest niemożliwe. W trakcie zabiegu kolana wykonuje się kilka niewielkich punktowych nacięć, a następnie wprowadza się mikrokamerkę i narzędzia. Zabieg charakteryzuje się brakiem obecności krwi, a dzięki niedużym nacięciom dolegliwości pooperacyjne związane są tylko z leczeniem.

Artroskopia kolana - wskazania

Wśród schorzeń kolana, które są obecnie leczone przy pomocy artroskopii, znajdują się:

  1. ostre zmiany urazowe powodujące „blokadę kolana” czyli niemożność wykonywania prawidłowych ruchów w stawie na skutek blokowania go przez wolny fragment tkanki, połączone z ostrym bólem i obrzękiem; przykładami są złamania w obrębie powierzchni stawowych z przemieszczeniem, pęknięcia lub rozerwania łąkotek;
  2. zmiany urazowe wywołujące niestabilność stawu kolanowego np. pęknięcie lub zerwanie więzadła krzyżowego;
  3. zmiany pourazowe lub pozapalne takie jak pęknięcie, rozwarstwienie łąkotki, przerost fałdu maziowego;
  4. zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe chrząstki stawowej zwane chonodromalacją;
  5. obecność ciała obcego w stawie,
  6. RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów,
  7. obecność torbieli okołostawowych,
  8. nowotwór rozwijający się w obrębie stawów,
  9. obrzęki stawów i dolegliwości bólowe stawów o charakterze przewlekłym,