Porady online oraz e-recepty

– konsultacja lekarska z możliwością uzyskania e-recepty na kontynuację dotychczasowej terapii chorób przewlekłych i ostrych oraz antykoncepcji stałej i awaryjnej
– konsultacja lekarska i ewentualne e-zwolnienie
– szybki i skuteczny czas realizacji 

e-recepty i usługi online
e-recepta na antykoncepcję150 zł
Interpretacja wyników badań100 zł
Porada pediatryczna online / cito150 zł
Porada noworodkowa online/cito150 zł
Porada ginekologiczna online/cito150 zł