Szczepienia dla dorosłych

Szczepienia zalecane

Szczepienia są obecnie najlepszą i najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi. Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) powinna stanowić priorytet w ochronie przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi. Z punktu widzenia ochrony zdrowia szczepienia zalecane, zawarte w PSO, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie.

Szczepienia zalecane są skierowane do osób w każdym wieku. Chronią one przed wieloma częstymi chorobami, które często stanowić mogą zagrożenie dla życia (m.in. nowotworami).

Szczepienia zalecane są odpłatne a sposób ich finansowania i dokumentowania określany jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. 

Szczepienia zalecane dla dorosłych

Szczepienia zalecane przeciwZalecane głównieDawkowanieNazwa perparatów
GRYPIEOsobom starszym · Kobietom w ciąży · Kobietom planującym ciążę · Osobom o obniżonej odporności · Osobom pracującym w zbiorowiskach ludzkich 1 dawka. Szczepienie należy powtarzać co roku Vaxigrip Tetra
MENINGOKOKOM grupa B - Osobom dorosłym gł. po 65 roku życia o zwiększonym ryzyku zachorowania2 dawkiBexsero
ODRZE ŚWICE RÓŻYCZCE Osobom nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych. Młodym kobietom pracującym w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Młodym mężczyznom w celu zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie tym, którzy nie byli szczepieni w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia obowiązkowego upłynęło 10 lat 1 dawkaPriorix
OSPIE WIETRZNEJOsobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych. Kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną 2 dawkiPCV-13 PPSV-23
POLIO poliomyelitisOsobom nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych, szczególnie wyjeżdżającym na obszary endemiczne choroby.2 dawkiImovax Polio
TĘŻCOWI BŁONICY KRZTUŚCOWI Osobom powyżej 19. roku życia – pojedyncze dawki przypominające co 10 lat. Osobom starszym, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie. Osobom podróżującym w obszary o zwiększonym ryzyku zakażenia.2 dawki. Dawkę należy powtarzać co 10 lat.Adacel Boostrix
WZW AOsobom pracującym m.in. przy produkcji lub dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych. Osobom podróżującym w obszary o zwiększonym ryzyku zakażenia 2 dawki.Avaxim 160U Havrix Adult
WZW BOsobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym. Osobom, które ze względu na tryb życia i wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny, Osobom przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych. Osobom podróżującym w obszary o zwiększonym ryzyku zakażenia3 dawkiEngerix B Euvax
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGUOsobom dorosłym, mającymi częsty kontakt ze zwierzętami gł. weterynarze i leśnicy3 dawkiVerorab Rabipur
WŚCIEKLIŹNIEOsobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu choroby, w szczególności: zatrudnionym przy eksploatacji lasu, rolnikom, turystom.3 dawkiFSME-Immun 0,5ml Adult Encepur Adult

Przed każdym szczepieniem Pacjent kwalifikowany jest przez lekarza, który oceni wskazania i ewentualne przeciwwskazania do podania szczepionki.

Sprawdź również pozostałe szczepienia