EKG dla dzieci i dorosłych

Polegające na nieinwazyjnym pomiarze elektrycznej aktywności mięśnia sercowego badanie EKG, jest stosowane w wykrywaniu chorób, takich jak: zaburzenia rytmu, czy też wrodzone wady serca. Elektrody umieszczane są na klatce piersiowej i kończynach pacjenta dorosłego oraz dziecka. Zapis standardowego EKG – elektrokardiogram, składa się z dwunastu krzywych odpowiadających dwunastu odprowadzeniom, tworzącym układ rejestrujący.

Jakich informacji dostarcza EKG serca?

Wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, mogą być poddawani elektrokardiografii. EKG serca dostarcza dwóch głównych rodzajów informacji. Dzięki pomiarowi odstępów czasu na otrzymanym wykresie lekarz może określić, jak długo trwa przejście fali elektrycznej przez mięsień sercowy. Ustalenie, jak długo zajmuje impulsowi przepłynięcie z jednej komory do drugiej, pokazuje, czy aktywność elektryczna jest prawidłowa, za wolna, zbyt szybka czy też nieregularna. Poza tym kardiolog może stwierdzić, czy poszczególne części narządu u osoby dorosłej lub dziecka mają prawidłowy rozmiar. 

Badanie elektrokardiograficzne – zastosowanie w diagnostyce chorób serca

Stosowane wraz z innymi testami, badanie elektrokardiograficzne odgrywa rolę w diagnostyce chorób serca. Może być wykorzystywane do identyfikacji objawów, obserwowanych ze strony układu krwionośnego pacjenta dorosłego i dziecka, takich jak: ból w klatce piersiowej, odczucie kołatania, zawroty głowy i duszność. EKG może pomóc w wykryciu:

• zaburzenia rytmu serca (arytmii) – gdy mięsień pracuje zbyt wolno, za szybko lub nieregularnie,

• choroby wieńcowej – jeśli dopływ do narządu tłoczącego krew jest zablokowany lub przerwany przez nagromadzone substancje tłuszczowe,

• zawału  – w sytuacji nagłego zablokowania dopływu krwi do organu,

• kardiomiopatii – schorzenia, w którego przebiegu ściany mięśnia sercowego ulegają pogrubieniu lub powiększeniu,

Elektrokardiografię wykonuje się również w celu monitorowania postępów leczenia, stanu zdrowia człowieka dorosłego i dziecka, z wykrytymi już zaburzeniami rytmu pracy narządu, lub z wadami wrodzonymi, a także z innymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu układu krwionośnego.