Testy na COVID-19

– Test Antygenowy Covid
– Test Genetyczny PCR
– Szybki test Antygenowy

Na czym polegają testy antygenowe na SARS-CoV-2?

Wykrywające obecność konkretnego białka wirusowego testy antygenowe opierają się na metodzie immunologicznej. Służą one do identyfikacji aktualnie trwającej infekcji. Są przeprowadzane na próbkach, pobranych z nosa lub nosogardzieli, umieszczanych bezpośrednio w buforze ekstrakcyjnym lub odczynniku do ekstrakcji. Ujemny wynik testu antygenowego nie może być traktowany jako wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2. Jest natomiast powszechnie wykorzystywany ze względu na możliwość szybszego uzyskania rezultatu w porównaniu do klasycznego badania PCR. Czas oczekiwania na wynik wynosi zazwyczaj mniej niż 20 minut, podczas gdy na badanie genetyczne, wykonywane w laboratorium, zajmuje około doby.

Jakie objawy mogą świadczyć o infekcji koronawirusem?

Wywołujący chorobę COVID-19 (Coronavirus Disease) koronawirus może powodować objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu i smaku. Zaobserwowane symptomy schorzenia wynikają z zajęcia przez wirus płuc oraz rozwoju stanu zapalnego, co może w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia wydolności oddechowej pacjenta. Aczkolwiek u większości osób przebieg infekcji jest skąpoobjawowy lub bezobjawowy.