Cytologia - badania profilaktyczne

– Cytologia
– Cytologia płynna LBC
– Cytologia płynna LBC+Test CINtec Plus
– Cytologia Jednowarstwowa LBC+ HPV DNA 14
– Cytologia jednowarstwowa LBC+ HPV DNA 16
– Cytologia jednowarstwowa LBC+ HPV DNA 28
– Cytologia jednowarstwowa LBC+ Pronatal28 (HPV28 DNA)