Radiolog

Projekt bez tytułu (34)

Czym zajmuje się radiologia? Lekarz specjalista przeprowadza rozmaite czynności diagnostyczne, które polegają na wykonywaniu profesjonalnych zdjęć obrazujących części ciała oraz ludzkie organy. Wśród badań realizowanych w naszym Centrum znajdują się USG (ultrasonografia). Lekarz specjalizujący się w radiologii odpowiada także za tworzenie szczegółowych opisów wykonywanych zdjęć, precyzyjne lokalizowanie i diagnozowanie zaobserwowanych zmian oraz wyznaczanie ścieżki leczenia.

Jak pracuje lekarz radiolog w Centrum Medyczne Kasprzaka

Każdy pracujący w Centrum Medycznym Kasprzaka radiolog dba o to, aby wizyta pacjenta przebiegała dla niego w sposób jak najmniej inwazyjny. Przed przystąpieniem do wybranego badania radiologicznego lekarz zawsze przeprowadza kompleksowy wywiad, zbierając niezbędne informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Zapoznanie z dokumentacją i rozmowa dotyczą wielu kwestii. W celu przeprowadzenia badań radiologicznych konieczne jest bowiem wykluczenie przeciwwskazań uniemożliwiających wykonanie wykonanie badania USG, które dają szansę na efektywne wykrywanie niepokojących zmian w obrębie tkanek i narządów.