Fizjoterapeuta dziecięcy - Warszawa

Projekt bez tytułu (21)

W Centrum Medycznym Kasprzaka w Warszawie prowadzimy m.in. rehabilitację dzieci, w tym także noworodków i niemowląt – aż do momentu ich wejścia w dorosłe życie. Fizjoterapeuta jest specjalistą, który inicjuje cykl zajęć oraz udziela instruktażu ćwiczeń domowych. Ponadto ustala okresowe spotkania, które pozwalają na korygowanie i modyfikację terapii. W diagnozie często pomocny bywa także ortopeda dziecięcy, który na podstawie swoich obserwacji i badań może zlecić określone zabiegi, aby zapobiec i ograniczyć pogłębianie się dolegliwości. Szybkie rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia przekłada się na uzyskanie lepszych wyników.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta dziecięcy?

Jego zadaniem jest sprawdzanie i wspieranie rozwoju ruchowego dzieci na różnych etapach życia. Gdy w obrębie układu ruchu występuje zaburzenie, specjalista określa w jakim zakresie, a następnie proponuje odpowiednie działania. W zależności od problemu fizjoterapeuta dziecięcy może zalecić np. ćwiczenia do wykonywania w domu z zaleconymi wizytami kontrolnymi. Część małych pacjentów wymaga jednak pracy w gabinecie.

W Centrum Medycznym Kasprzaka korzystamy z metod, takich jak: NDT Bobath Baby, integracja sensoryczna, kinesiotaping/kinesiology taping.

Jakie są wskazania do fizjoterapii dziecięcej?

Najczęściej fizjoterapia u dziecizalecana jest w przypadku:

 • opóźnienia rozwoju,
 • gdy występuje asymetryczne zachowanie dziecka,
 • zaburzeń ruchowych wynikających z przebiegu choroby genetycznej, metabolicznej etc.,
 • wad rozwojowych,
 • trudności związanych z kolejnymi etapami rozwojowymi, które mają miejsce po pierwszym roku życia,
 • wzmożonego lub obniżonego napięcia mięśniowego w obrębie rączek, nóżek lub całego ciała,
 • braku zainteresowania malucha otaczającym go światem lub niechęci do jakiejkolwiek aktywności ruchowej,
 • nieprawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej, stojącej itd.,
 • zaburzeń, które są konsekwencją wypadków komunikacyjnych, domowych.

Jeśli rodziców zaniepokoją jeszcze inne zachowania dziecka, warto skonsultować się z fizjoterapeutą. W ten sposób można uzyskać rzetelną ocenę rozwoju psychomotorycznego małego pacjenta oraz informacje na temat tego, jak powinien on przebiegać. Specjalista udzieli również wskazówek, co zrobić, aby  pomóc maluchowi prawidłowo się rozwijać.

Na czym polega rehabilitacja ruchowa dzieci?

Jest to przede wszystkim proces, który zmierza do poprawy kondycji i sprawności fizycznej małego pacjenta. W zależności od tego, z jakim problemem zmagają się dzieci, podejmowane działania mają na celu kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych, aby uzyskać maksymalnie możliwą sprawność fizyczną.

Fizjoterapia dziecięca polega również na wspieraniu i stymulowaniu prawidłowego rozwoju psychomotorycznego poprzez różnego rodzaju ćwiczenia:

 • dużej i małej motoryki,
 • koordynacyjne,
 • równoważne,
 • korekcyjne,

jak również doświadczanie świata różnymi zmysłami.

Jeśli chodzi o poziom intensywności zadań, jest on zawsze indywidualnie dostosowany do możliwości małego pacjenta. Gdy coś Państwa zaniepokoi w zachowaniu malucha, osobą kompetentną do postawienia diagnozy jest wówczas m.in. ortopeda oraz fizjoterapeuta w Warszawie. Warto się upewnić, czy rozwój dziecka przebiega poprawnie.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.