USG piersi

USG piersi w Warszawie

Choroby gruczołu sutkowego stanowią częstą przyczynę zgłaszania się pacjentek do ginekologa. W celu oceny jego struktur najczęściej wykonuje się badanie USG piersi. W Centrum Medycznym Kasprzaka w Warszawie oferujemy diagnostykę ultrasonograficzną najnowocześniejszym sprzętem. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych jest kluczowe dla efektywności leczenia, dlatego kobiety powinny pamiętać o regularnych wizytach u ginekologa.

Co obejmuje badanie USG piersi?

Obok mammografii USG piersi jest jedną z najczęściej wykonywanych nieinwazyjnych metod badań obrazowych, która pozwala na dokładną ocenę stanu gruczołu sutkowego, w tym jego wielkość i budowę. Umożliwia również szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w postaci guzków i torbieli. Badanie USG piersi zazwyczaj zaczyna się od przeprowadzenia wywiadu z pacjentką. Lekarz pyta o podstawowe informacje, jak: wiek, datę ostatniej miesiączki, przebyte ciąże, przyjmowane leki, występowanie chorób nowotworowych w najbliższej rodzinie. Następnie przystępuje do diagnostyki obrazowej, prosząc pacjentkę o położenie się na leżance z rękami odchylonymi za głowę.

Badanie USG piersi – wskazania do wykonania

Każda niepokojąca zmiana powinna zostać skontrolowana u lekarza. Wskazaniem do wykonania badania USG piersi jest wiek pacjentki, wykryte choroby nowotworowe w rodzinie oraz stosowanie antykoncepcji hormonalne (w tym także hormonalnej terapii zastępczej).

Ponadto wskazaniami do zgłoszenia się na ultrasonografię gruczołu sutkowego są:

  • zaczerwienienie i obrzęk brodawki,

  • zmiany skórne na sutkach,

  • wyczuwalne pod palcami guzki i zgrubienia,

  • wydzielina z sutka,

  • powiększone węzły chłonne pod pachą

  • jeżeli stwierdzono mutację genu BRCA1 lub BRCA2

Ta nieinwazyjna procedura obrazowa może być bez przeszkód wykonywana także u kobiet w okresie ciąży oraz karmiących piersią. Systematycznej diagnostyce profilaktycznej powinny poddawać się wszystkie kobiety, przynajmniej raz w roku lub częsciej jeżeli będą takie zalecenia lekarza.

Jak się przygotować do badania USG piersi?

Na wizytę pacjentka nie musi specjalnie się przygotowywać. Chociaż badanie USG piersi w Centrum Medycznym Kasprzaka w Warszawie przeprowadzamy u kobiet w każdym dniu cyklu miesiączkowego, najlepiej zgłaszać się na nie w pierwszej połowie cyklu, aby uniknąć bolesności i nadwrażliwości brodawek związanej z oddziaływaniem hormonów. W miarę możliwości warto mieć ze sobą pełną dokumentację wcześniejszych ultrasonografii i mammografii, jeśli były wykonywane.

Kiedy i jak często wykonywać badanie USG piersi?

Ryzyko chorób gruczołu sutkowego wzrasta wraz z wiekiem. Dlatego ginekolodzy zalecają, aby na badanie USG piersi kobiety po ukończeniu czterdziestego roku życia zgłaszały się minimum raz w roku, a nawet co sześć miesięcy. Pierwszą ultrasonografię najlepiej wykonać w wieku dwudziestu lat i do trzydziestego roku życia powtarzać ją co dwa lata. Jeśli podczas procedury lekarz wykryje jakieś nieprawidłowości, wówczas może zalecić częstsze zgłaszanie się do poradni ginekologicznej w celu odbycia badania USG piersi. Nieprawidłowy lub niejednoznaczny wynik zawsze stanowi wskazanie do pogłębionej diagnostyki.

USG piersi