Szczepienia dla dzieci

Szczepienia zalecane

Szczepienia są obecnie najlepszą i najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi. Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) powinna stanowić priorytet w ochronie przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi. Z punktu widzenia ochrony zdrowia szczepienia zalecane, zawarte w PSO, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie.

Szczepienia zalecane są skierowane do osób w każdym wieku. Chronią one przed wieloma częstymi chorobami, które często stanowić mogą zagrożenie dla życia (m.in. nowotworami).

Szczepienia zalecane są odpłatne a sposób ich finansowania i dokumentowania określany jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Szczepienia zalecane dla DZIECI

Wiek dzieckaSzczepienia zalecane przeciwDawkowanieNazwy preparatów
6. – 24. tydzień życiaRotawirusom (biegunce rotawirusowej)2-3 dawki - doustnieRotaTeq Rotarix
od 2. miesiąca życiaMeningokokom typ B (Neisseria meningitidis)2 dawki domięśniowoBexsero
Meningokokom typ A C W-135 Y (Neisseria meningitidis)1-2 dawki domięśniowoNimenrix
Meningokokom typ C (Neisseria meningitidis)1-2 dawki domięśniowoNeis Vac-C
od 6. miesiąca życiaGrypie1 dawka podskórnieVaxigrip Tetra
1-18 rok życiaWZW A (żółtaczka pokarmowa)2 dawki domięśniowoHavrix 720 Junior
1-18 rok życiaKleszczowe zapalenie mózgu3 dawkiFSME Junior
po 9 roku życiaHPV (wirus brodawczaka ludzkiego)2-3 dawkiCervarix Gardasil Gardasil 9

Szczepienia obowiązkowe

Odsetek zaszczepionych osób w Polsce sięga ok. 95% populacji. Tak wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko:

  • gruźlicy,
  • zakażeniom pneumokokowym,

błonicy,

  • krztuścowi,
  • polio (poliomyelitis),
  • odrze,
  • śwince,
  • różyczce,
  • tężcowi,
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
  • zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.

Osoby z grup podwyższonego ryzyka są szczepione również przeciwko: ospie wietrznej, błonicy, tężcowi i wściekliźnie.