Szczepienia dla dzieci

Szczepienia dla dzieci są obecnie najlepszą i najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi, takimi jak grypa. Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) powinna stanowić priorytet w ochronie przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi. Z punktu widzenia ochrony zdrowia szczepienia zalecane, zawarte w PSO, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie.

Szczepienia zalecane są skierowane do osób w każdym wieku.

Chronią one przed wieloma częstymi chorobami, które często stanowić mogą zagrożenie dla życia (m.in. nowotworami).Szczepienia zalecane są odpłatne a sposób ich finansowania i dokumentowania określany jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Szczepienia zalecane dla dzieci

Wiek dzieckaSzczepienia zalecane przeciwDawkowanieNazwy preparatów
6. – 24. tydzień życiaRotawirusom (biegunce rotawirusowej)2-3 dawki - doustnieRotaTeq Rotarix
od 2. miesiąca życiaMeningokokom typ B (Neisseria meningitidis)2 dawki domięśniowoBexsero
Meningokokom typ A C W-135 Y (Neisseria meningitidis)1-2 dawki domięśniowoNimenrix
Meningokokom typ C (Neisseria meningitidis)1-2 dawki domięśniowoNeis Vac-C
od 6. miesiąca życiaGrypie1 dawka podskórnieVaxigrip Tetra
1-18 rok życiaWZW A (żółtaczka pokarmowa)2 dawki domięśniowoHavrix 720 Junior
1-18 rok życiaKleszczowe zapalenie mózgu3 dawkiFSME Junior
po 9 roku życiaHPV (wirus brodawczaka ludzkiego)2-3 dawkiCervarix Gardasil Gardasil 9

Szczepienia obowiązkowe

Odsetek zaszczepionych osób w Polsce sięga ok. 95% populacji. Tak wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy,
 • zakażeniom pneumokokowym,
 • błonicy
 • krztuścowi,
 • polio (poliomyelitis),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.

Osoby z grup podwyższonego ryzyka są szczepione również przeciwko: ospie wietrznej, błonicy, tężcowi i wściekliźnie.

Szczepienia na grypę dla dzieci

Choroba, charakteryzująca się znaczną zakaźnością – grypa jest wywoływana przez wirus grypy. Schorzenie to łatwo się rozprzestrzenia drogą kropelkową, a także przez dotyk zainfekowanych powierzchni. Najwięcej zachorowań obserwuje się w okresie od października do początku maja. Dlatego też szczepienia na grypę zalecane są przed rozpoczęciem się sezonu grypowego. Poważne powikłania po przebytej infekcji dotyczą zwłaszcza osób, należących do grupy ryzyka, u których może dojść do sytuacji zagrożenia życia.

Jakie dolegliwości mogą wystąpić po podaniu szczepionki na grypę?

Niepożądane symptomy, które mogą być obserwowane po podaniu szczepionki, wiążą się z reakcją organizmu na składniki preparatu. Wynikają z faktu, że układ odpornościowy rozpoznaje wirusa i zaczyna wytwarzać przeciwciała. Najczęściej pojawiającymi się objawami są:

• obrzęk, zaczerwienienie, ustępujące w ciągu 2. dni od podania dziecku szczepionki,

• dolegliwości bólowe ze strony mięśni i stawów,

• gorączka oraz reakcje alergiczne o różnym nasileniu.

Uciążliwym symptomom można zazwyczaj zaradzić, stosując odpowiednie do wieku leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, takie jak ibuprofen lub paracetamol.

Sprawdź również pozostałe szczepienia