Test PAPPA

Przesiewowe badanie prenatalne – test PAPP-A , można wykonać między jedenastym a czternastym tygodniem ciąży. Pozwala on określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu, a w szczególności zespołu Downa, Patau i Edwardsa.

Na czym polega test łączony?

Nieinwazyjny, nazywany także łączonym, test genetyczny składa się z dwóch etapów, obejmujących:

• wykonanie badania krwi matki, w celu pomiaru poziomu dwóch substancji specyficznych dla ciąży – białka osocza A (PAPP-A) i ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG),

• USG, podczas którego ginekolog określa przezierność karku, czyli wielkości wolnej przestrzeni w tkance z tyłu szyi dziecka oraz sprawdza rozwój kości nosowej.

W jaki sposób ustalany jest wynik badania prenatalnego?

Na podstawie znajomości wieku kobiety, zaawansowania ciąży, informacji pochodzących z wywiadu położniczego oraz wyników badań krwi i ultrasonografii, lekarz może ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia chromosomalnych wad płodu. Jest też możliwość oszacowania ryzyka powikłań związanych z nadciśnieniem tętniczym, tzw. stanem przedrzucawkowym, oraz zaburzeniem wzrostu dziecka w łonie matki. Jeśli otrzymane rezultaty wskazują, że poziom niebezpieczeństwa jest umiarkowany lub wysoki, pacjentka może zdecydować się na rozszerzenie diagnostyki o biopsję kosmówki (CsV), czy też amniopunkcję płynu owodniowego.