Proktolog

Proktologia czym się zajmuje?

PROKTOLOG – specjalista od chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Dokładniej są to choroby jelita grubego, odbytnicy, kanału odbytu i odbytu. Należą do nich, takie schorzenia jak:

– nowotwór jelita grubego,
– hemoroidy,
– nietrzymanie stolca,
– szczelina odbytu,
– wypadanie błony śluzowej kanału odbytu,
– ropień okołoodbytniczy,
– zakrzepica odbytu,
– uchyłki jelita grubego,
– wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
– fałdy okołodbytnicze i inne zmiany okolic odbytu

Te choroby bywają przez pacjentów bagatelizowane lub wypierane. Dopiero zaawansowany stan, ból, krwawienia zmuszają do konsultacji z proktologiem.
Jak wygląda pierwsza wizyta u proktologa?
Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem na temat stylu jego życia (odżywianie, aktywność fizyczna, brak aktywności, choroby u najbliższych krewnych). Dokonuje też badania odbytu i odbytnicy. Jest to badanie per rectum, czyli lekarz wkłada do odbytnicy palec, by obejrzeć wnętrze kanału odbytu i odbytnicę. Dla wielu pacjentów sama myśl o takim badaniu powoduje zakłopotanie. Nie ma powodu. Dla lekarza to normalna czynność zawodowa.

 

Jak przygotować się do badania proktologicznego ?

Dla dokładnej diagnozy proktolog może zlecić następujące badania:

– ANOSKOPIĘ (przy pomocy wziernika dokonuje się oceny kanału odbytu i końcowej części odbytnicy,
– RETROSKOPIĘ (badanie wziernikiem końcowej części jelita grubego, w razie potrzeby pobranie fragmentu tkanek do badania),
– KOLONOSKOPIĘ (jest to najdokładniejsze badanie, bo dotyczy całego jelita grubego; badanie odbywa się przy pomocy kolonoskopu, który przekazuje obraz z jelita na monitor komputera; w razie potrzeby pobierane są tkanki do badania histopatologicznego, usuwane polipy, tamowanie krwawienia),

– prześwietlenie RTG,
– USG przez odbytnicze,
– wlew doodbytniczy,
– badanie na krew utajoną.

Wykonuje się badania potrzebne do postawienia diagnozy i ustalania terapii, nie wszystkie badania zostały wyżej wymienione.

Badania diagnostyczne

Przed wizytą u proktologa należy dokładnie oczyścić okolice odbytu ciepłą wodą i środkiem myjącym, a następnie starannie osuszyć ten obszar. Wcześniej warto dopilnować, by doszło do pełnego, fizjologicznego wypróżnienia.