Neurologia dziecięca

Projekt bez tytułu

Neurolog dziecięcy jest specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem różnych chorób układu nerwowego u dzieci. Są to więc choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, choroby neurologiczne, czy też choroby mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów zarówno u dzieci, niemowląt, jak i młodzieży.

Neurologia dziecięca jest samodzielną specjalizacją medyczną, co oznacza, że lekarz tej specjalności zajmuje się wyłącznie dziećmi.

Kiedy diagnoza neurologiczna niemowlęcia jest konieczna ?

gdy:

 • istnieją znaczne obciążenia wywiadu ciążowego (ciąża zagrożona, ciąża mnoga, kobieta przechodziła w ciąży infekcje),
 • w trakcie porodu doszło do powikłań (niedotlenienie, zamartwica),
 • dziecko dostało małą liczbę punktów w skali APGAR,
 • dziecko miało niską wagę urodzeniową,
 • dziecko urodziło się przedwcześnie,
 • zauważamy nieprawidłowe napięcie mięśniowe (zbyt małe lub zbyt duże),
 • dziecko mimo ukończenia kilku tygodni życia nie interesuje się otoczeniem,
 • dziecko jest drażliwe i niespokojne, a nie ma po temu żadnych powodów.
 • zauważamy asymetrię ciała bądź przyjmowanie postawy odgięciowej,

Jak przebiega diagnostyka:

lekarz przeprowadza:

 • pogłębiony wywiad z rodzicami (szczegóły przebiegu ciąży, przebyte przez dziecko choroby, epizody drgawek gorączkowych, urazy głowy, neuroinfekcje; zachowania malucha – np. pozycja snu, niepokojące odruchy),
 • sprawdza prawidłowość odruchów bezwarunkowych, odruchów głębokich oraz odruchów specyficznych dla wieku,
 •  badanie fizykalne dziecka (ocena obwodu, kształtu i symetrii czaszki, stanu ciemiączka i szwów czaszkowych),
 • może zlecić dodatkowe badania jak np. USG przezciemiączkowe, które można również wykonać w Centrum Medycznym Kasprzaka

Diagnoza neurologiczna

Do neurologa dziecięcego trafiają także dzieci i młodzież, u których pojawiają się napady padaczkowe, migreny, zaburzenia snu, ruchy mimowolne takie, jak: tiki, drgawki, stereotypie, zaburzenia chodu i płynności ruchów, zaburzenia lękowe czy trudności w nauce i koncentracji uwagi. Neurolog, prosząc o wykonywanie rozmaitych ćwiczeń i sekwencji ruchów, bada odruchy, postawę oraz sposób poruszania się dziecka oraz ocenia czynności nerwów czaszkowych, , siłę mięśniową i odruchy ścięgniste.
Wizyta u neurologa dziecięcego może być konieczna w toku diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, może się też zdarzyć, że to neurolog zleci konsultacje u psychologa. W niektórych przypadkach diagnostyka neurologiczna wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych i neurologicznych, takich jak: EEG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Konieczne może być także wykonanie RTG czaszki oraz kręgosłupa.

Neurolog dziecięcy w Centrum Medycznym Kasprzaka współpracuje z fizjoterapeutą

 • fizjoterapeuta (m. in. w ramach rehabilitacji nieprawidłowości wynikających z urazów okołoporodowych i mózgowego porażenia dziecięcego oraz zaburzeń napięcia mięśniowego i asymetrii ułożeniowej noworodków i niemowląt)