NEUROSONOGRAFIA PŁODU

NEUROSONOGRAFIA PŁODU to precyzyjna i specjalistyczna ocena anatomicznej
budowy i dojrzewania struktur ośrodkowego układu nerwowego (OUN), kręgosłupa i rdzenia kręgowego płodu w czasie badania USG.Badanie to wykonywane jest w celu wykrycia różnego typu nieprawidłowości.

Wskazania oceny rozwoju mózgu płodu:

1. Podejrzenie wrodzonej wady ośrodkowego układu nerwowego (OUN) płodu, obciążony
wywiad rodzinny występowaniem wady ośrodkowego układu nerwowego.

2. Wrodzone zakażenie wewnątrzmaciczne ( toksoplazmowa, cytomegalia, różyczka,
ospa wietrzna, wirus opryszczki wargowej))

3. Hipotrofia

4. Niedokrwistość płodu

5. Ciąże wielopłodowe, zwłaszcza bliźnięta jednokosmówkowe

6. Podejrzenie patologii łożyska

7. Ryzyko uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego płodu pod wpływem substancji
teratogennych.

8. Wada serca płodu lub wykrycie innej anomalii.

Na czym polega ocena rozwoju mózgu płodu?

Technika neurosonografii obejmuje wielopłaszczyznową ocenę rozwoju mózgu płodu pod kątem różnego typu nieprawidłowości, które mogą wystąpić. Poddawany obserwacji jest widok strzałkowy i czołowy czaszki dziecka. Metoda ta pozwala na szczegółową analizę anatomii poszczególnych struktur układu nerwowego. Jest ona stosowana przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów przy użyciu ultradźwięków o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu można osiągnąć dokładność diagnostyczną zbliżoną do rezonansu magnetycznego płodu, przeprowadzanego w idealnych warunkach.

Badanie neurosonograficzne powinno obejmować te same pomiary, które zwykle uzyskuje się w podstawowym USG: średnicę dwuciemieniową, obwód głowy i przedsionka komór bocznych. Otrzymane wyniki mogą się różnić w każdym tygodniu ciąży i zależeć także od warunków klinicznych.

Badania USG w ciąży

  • przed 10 tygodniem ciąży
  • pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży
  • FMF + test PAPPA pomiędzy 10 a 13 tygodniem ciąży
  • pomiędzy 18 a 22 oraz 28 a 32 tygodniem ciąży
  • 3D/4D