NEUROSONOGRAFIA PLODU to precyzyjna i specjalistyczna ocena anatomicznej
budowy i dojrzewania struktur ośrodkowego układu nerwowego (OUN), kręgosłupa i
rdzenia kręgowego płodu w czasie badania USG.
Wskazania:
1. Podejrzenie wrodzonej wady ośrodkowego układu nerwowego (OUN) płodu, obciążony
wywiad rodzinny występowaniem wady ośrodkowego układu nerwowego.
2. Wrodzone zakażenie wewnątrzmaciczne ( toksoplazmowa, cytomegalia, różyczka,
ospa wietrzna, wirus opryszczki wargowej))
3. Hipotrofia
4. Niedokrwistość płodu
5. Ciąże wielopłodowe, zwłaszcza bliźnięta jednokosmówkowe
6. Podejrzenie patologii łożyska
7. Ryzyko uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego płodu pod wpływem substancji
teratogennych.