dr Agnieszka Gajda-Czerwińska

specjalista ginekolog położnik

Absolwentka Warszawską Akademię Medycznej.

doświadczenie:
Pracowała w Szpitalu Bielańskim w Klinice Ginekologii i Położnictwa pod kierunkiem prof. Romualda Dębskiego, gdzie zdobywała i doskonaliła swoje umiejętności oraz ukończyła szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.