dr Anna Pękalak – Czernek

ginekolog położnik

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 doświadczenie:

 Asystent w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP Szpitala Bielańskiego.

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz w Szkole Rodzenia w Szpitalu Bielańskim.

W praktyce ambulatoryjnej zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem ciąży zarówno fizjologicznej jak i tej powikłanej, a także poradnictwem antykoncepcyjnym oraz diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych.