Medycyna podróży

Medycyna podróży  w naszej ofercie zajmuje się profilaktyką chorób zakaźnych występujących endemicznie w obszarach turystycznych, na które narażeni są podróżujący. Polega głównie na  szczepieniach ochronnych – obowiązkowe i zalecane, leczeniu chorób tropikalnych oraz udzielanie porad i informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróży.