Medycyna sportowa

Medycyna sportowa interdyscyplinarny zakres procesów i przemian w organizmie człowieka zachodzących pod wpływem aktywności fizycznej. Obejmuje kwalifikację i wykluczenie przeciwwskazań dzieci i młodzieży do uprawiania poszczególnych dziedzin sportu oraz wydanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu przez certyfikowanego lekarza medycyny sportowej.