dr Magdalena Kurzątkowska

neonatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

doświadczenie: 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie przy ul. Karowej.

Pododdział Patologii Noworodka Szpitala Bielańskiego.

Oddział Neonatologii MSSW.

Oddział Neonatologii Szpitala Praskiego. 

Zajmuje się opieką nad noworodkami urodzonymi o czasie jak i przedwcześnie, w tym urodzonymi z różnego rodzaju wadami wrodzonymi oraz intensywną terapią dzieci urodzonych przedwcześnie.  Posiada kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych.

Prowadzi konsultacje ambulatoryjne, wizyty domowe. Opiekuje się dziećmi do 5 roku życia.